fbpx

Cambridge english examens

Wij bereiden je voor op alle officiële examens van Cambridge University

Meld je nu aan voor het examen van december.

Engels is de taal van internationale communicatie en omdat wij steeds meer internationaal gaan werken in de toekomst is een diploma van Cambridge onontbeerlijk. De examens van Cambridge toetsen het gebruik van het Engels op tal van terreinen. Ze worden door bedrijven en universiteiten over de hele wereld erkend en zijn een must voor wie in een Engels-sprekend land wil werken, wonen of studeren of voor wie online via een bedrijf uit het buitenland wil werken. Wij zijn ervaren in de voorbereiding hiervan en hebben veel proef examens om je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Preliminary English Test (PET)      Niveau B1

Je kan uitingen op een simpele manier aan elkaar verbinden, zodat je ervaringen en gebeurtenissen, mijn dromen, verwachtingen en ambities kan beschrijven. Ik kan in het kort redenen en verklaringen geven voor mijn meningen en plannen. Je kan een simpleverhaal vertellen, of de plot van een boek of film weergeven en mijn reacties beschrijven.

Je kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in een gebied waar de betreffende taal wordt gesproken. Ik kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of mijn persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby’s, werk, reizen en actuele gebeurtenissen

First Certificate (FCE)   B2

Je kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op jouw interessegebied. Je kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten.

Je kan zodanig deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek, dat normale uitwisseling met moedertaalsprekers redelijk mogelijk is. Je kan binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin jouw standpunten uitleggen en ondersteunen.

Certificate of Advanced English (CAE)   C1

Je kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over complexe onderwerpen en daarbij sub-thema’s integreren, specifieke standpunten ontwikkelen en het geheel afronden met een passende conclusie.

Je kan jezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder merkbaar naar uitdrukkingen te hoeven zoeken. Je kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en professionele doeleinden. Je kan ideeën en meningen met precisie formuleren en jouw bijdrage vaardig aan die van andere sprekers relateren.

Certificate of Proficiency English (CPE)   C2

Je kan een duidelijke, goedlopende beschrijving of redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een doeltreffende logische structuur, zodat de toehoorder in staat is de belangrijke punten op te merken en te onthouden.

Je kan zonder moeite deelnemen aan welk gesprek of discussie dan ook en ben zeer vertrouwd met idiomatische uitdrukkingen en spreektaal. Je kan jezelf vloeiend uitdrukken en de fijnere betekenisnuances precies weergeven. Als je een probleem tegenkomt, kan je jezelf hernemen en jouw betoog zo herstructureren dat andere mensen het nauwelijks merken.
photo-1542033474370-d28774f3338d

Indien je graag wilt deelnemen aan een Cambridge examen en niet exact weet op welk niveau je zit willen wij je graag een test afnemen zodat je weet welk examen wij je adviseren. De test is gratis. Wil je ons testen, dan geven wij jou 30 minuten gratis les.

Wij zijn duidelijk in onze prijzen:

Privé lessen per persoon 30€ per uur.

Per 2 of meer personen 38,50€ per uur.


Een vraag?

het ons weten!

info@englishstraightforward.com

06 - 3987 1407