fbpx

Examen Training Advanced CAE

De C1 Advanced, gewoonlijk “Advanced” genoemd, is een examen op hoog niveau. Het maakt officiële bevestiging mogelijk van een gevorderd niveau Engels (niveau C1 van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen)

Voor wie is het C1 Advanced (Certificate in Advanced English) bedoeld?

De C1 Advanced wordt sterk aanbevolen voor iedereen die van plan is om in het internationale bedrijfsleven te werken of in het buitenland te werken en / of aan de universiteit te studeren. In Groot-Brittannië en in de Angelsaksische landen gebruikt een groot aantal universiteiten de C1 Advanced om het niveau van het Engels van een kandidaat te certificeren, een noodzakelijke voorwaarde voor zijn / haar toelating tot het hoger onderwijs.

Niveau vereist?

  • Om deel te nemen aan de C1 Advanced, moet uw niveau Engels u toelaten:
  • in staat zijn om een ​​breed scala aan moeilijkheden te overwinnen bij het begrijpen van lange en veeleisende teksten vanuit taalkundig oogpunt en om hun impliciete betekenis te begrijpen.
  • om jezelf gemakkelijk en spontaan uit te drukken zonder naar woorden te hoeven zoeken.
  • taalhulpmiddelen efficiënt en vloeiend gebruiken in specifieke sociale en professionele contexten, of in een bepaald gebied van het hoger onderwijs of universitaire studies.
  • complexe onderwerpen op een duidelijke, gestructureerde en gedetailleerde manier benaderen en in staat zijn om verschillende onderwerpen met elkaar in verband te brengen met behulp van diverse en geschikte taalkundige instrumenten.

Voorbereiding op C1 Advanced (Certificate in Advanced English)

Een voorbereidende cursus is vaak nodig om je huidige taalniveau op te frissen of te consolideren en ook om je in staat te stellen je aan te passen aan de specifieke eisen van de C1 Advanced.

Over het algemeen is het nodig 10 of 12 weken te nemen om serieus en volledig voor te bereiden op de C1 Advanced.

Wat houdt het C1 Advanced (Certificate in Advanced English) in?

De C1 Advanced bestaat uit vijf papers:

Lezen (Paper 1), 1 uur en 15 minuten

Dit artikel beoordeelt jouw vermogen om een ​​aantal teksten uit boeken, kranten en tijdschriften te lezen en te begrijpen. Er wordt van je verwacht dat je de hoofdpunten, details, tekststructuur of specifieke informatie, betekenis afleidt of mening en houding herkent.

Schrijven (Paper 2), 2 uur

Dit artikel beoordeelt jouw vermogen om niet-gespecialiseerde teksttypen te schrijven, zoals brieven, artikelen, rapporten en recensies voor een bepaald doel en de beoogde lezer, waarbij een reeks onderwerpen wordt behandeld. De antwoorden zijn ongeveer 250 woorden lang.

Engels in gebruik (Paper 3), 1 uur 30 minuten

In deze paper wordt van je verwacht dat je kennis en beheersing van het taalsysteem aantoont door verschillende taken op tekst- en zinsniveau uit te voeren, op basis van authentieke teksten. Dit omvat oefeningen voor het opvullen van gaten, foutcorrectie, woordvorming, registeroverdracht en tekstaanvulling.

Luisteren (papier 4), 45 minuten (ongeveer)

Dit artikel beoordeelt jouw vermogen om de betekenis van gesproken Engels te begrijpen en om gedetailleerde en specifieke informatie uit de gesproken tekst te extraheren en om de houding en meningen van de sprekers te begrijpen. De teksten zijn afkomstig uit verschillende soorten tekst, waaronder interviews, discussies, lezingen en conversaties.

Spreken (verhandeling 5), 15 minuten

De spreekvaardigheidstest beoordeelt jouw vermogen om in een conversatie Engels in verschillende contexten te communiceren. Het bevat vier delen, waaronder een interviewgedeelte, individuele lange beurten, een gezamenlijke taak en een discussie. Je krijgt stimuleringsmateriaal zoals foto’s en tekeningen. Normaal gesproken doe je de spreektest in tweetallen.

Officiële erkenning

Zoals alle Cambridge examens, wordt de C1 Advanced over de hele wereld erkend. De C1 Advanced certificeert een goede beheersing van het Engels op een nauwkeurige, betrouwbare en officiële manier. De uitstekende reputatie van dit examen betekent dat jouw niveau wordt erkend door werkgevers, scholen en universiteiten in Groot-Brittannië en in de meeste Angelsaksische landen.

Succesvolle afronding van dit examen wordt officieel erkend met een certificaat dat je wordt afgeleverd door het ESOL-examencentrum van de Universiteit van Cambridge. Elk jaar slagen meer dan 60.000 mensen uit meer dan 60 verschillende landen voor de C1 Advanced.

De C1 Advanced is een echte aanwinst voor uw professionele carrière of voor universitaire studies.